• 481 541 633
  • 739 660 878
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Po - Pá : 7:30 - 16:00

 

 

 


Manipulační ohrada – funkčnost a bezpečnost

Manipulace se stádem skotu obvykle nepatří mezi chovatelsky oblíbené činnosti.  Je to dřina, stres pro chovatele i zvířata, spousta bahna a poměrně vysoké riziko zranění  na straně obou účastníků, tedy chovatele i zvířete.  Ať máte 5 nebo 150 zvířat, bez dobře fungující a bezpečné manipulační ohrady se neobejdete.  Vždy musí splnit stejný účel - shromáždění, vytřídění, naložení zvířat ze stáda a kromě toho také individuální zafixování zvířete pro chovatelské a veterinární úkony. A to vše ještě bezpečně s minimem dřiny a násilného pohánění zvířat.

Dovolte mi v následujícím textu volnou polemiku na toto téma a shrnutí obecně platných zásad pro plánování dobré manipulační ohrady.

 

Mobilní nebo stabilní manipulační ohrady? 

U našich chovatelů si získaly velkou oblibu mobilní manipulační ohrady typu CORAL.  Dají se snadno transportovat za stádem a na rozdíl od stabilní ohrady nezabírají na farmě místo. Rychlá montáž, relativně bezpečný provoz, ale malá stabilita a odolnost proti tlaku, které stádo nervózního skotu dokáže snadno vyvinout a začne tím posunovat celou ohradu po pastvině.  Ztracený čas a dřina při skládání a následném bourání mobilní ohrady také zrovna nepotěší.

Nicméně pro menší skupinu zvířat určitě dobrá volba. 

Image
příklad mobilní manipulační ohrady (Prattley, New Zealand)

Podle mého názoru by chovatelé, kteří pravidelně pracují s většími stády zvířat, měli uvážit možnost vybudování stabilní manipulační ohrady v místě, kde je dobrý přístup z okolních pastvin a dostatečně zpevněná cesta, která umožní příjezd nákladních vozidel při odvozu zvířat za každého počasí.

Ohrada musí být robustní konstrukce, pevná a dostatečně odolná všem vrtochům nervózních kusů skotu.

Shrnutí obecných zásad pro plánování stabilních manipulačních ohrad.

1/  Umístění ohrady

Nejvhodnější je místo na dobře propustné půdě, raději mírně skloněné a ideálně na jiho-západ.

Takové místo bude nejrychleji vysychat.

2/  návrh průhonů a ohrady

Návrh ohrady by měl respektovat základní principy pohybu skotu a jejich chování:

  • Nejlépe se skot pohybuje po křivce. Mají snahu následovat jeden druhého. Vyhněte se náhlým změnám směru.
  • Skot potřebuje vidět před sebou místo pro útěk. Shromažďovací prostor by měl být dostatečně velký, kde vidí prostor před sebou. Tvar raději hlubšího obdélníku než čtverce. Prostor by se měl směrem ke stlačovacímu prostoru zužovat.
  • Skot má tendenci strkat hlavu do rohu. Eliminace rohů usnadní pohyb zvířat.
  • Pro hladký pohyb zvířat je nejlepší kontinuální jednosměrný průchod od vstupu přes shromažďovací a stlačovací prostor do uličky.

Vždy se snažte průhony navrhnout tak, aby přihánění zvířat zvládla pouze jedna osoba.  Průhony na přístup zvířat postačují obvykle široké 5-7m. Manipulační brány nedělejte delší než 5m.

Vyplatí se skot prohnat manipulační ohradou při každé příležitosti, i když s ním zrovna nepotřebujete manipulovat.  Klidně je tam občas nakrmte něčím „dobrým". Lépe si tak na ohradu zvyknou a v delším časovém horizontu se to vyplatí.  Daleko lépe se budou pohybovat ve „známé" stabilní manipulační ohradě.

3/  shromažďovací ohrada

Největší část ohrady, do které se musí umístit celé stádo. Její velikost je třeba přizpůsobit největšímu stádu na farmě. Obvykle se počítá 2,2 m²/ matku s teletem a 1,6m²/500kg.  Materiál oplocení této ohrady je velmi variabilní. Od kovových panelů přes dřevěné fošny až po ohradu z vysokopevnostního pletiva. V podstatě záleží na volbě farmáře, dostupnosti materiálu a jeho ceně.

Výška ohrady by měla být minimálně 140cm.

4/ stlačovací ohrada - přechod mezi shromažďovací ohradou a manipulační uličkou

Velikost tohoto prostoru by se měla stanovit tak, že jeho poloviční naplnění zvířaty by mělo zajistit plnou manipulační uličku i s klecí.  Velikost stlačovacího prostoru se odvíjí od kalkulace 2,2 m²/ matku s teletem a 1,2m²/500kg.  V tomto prostoru je třeba dbát na to, aby zvířata nebyla zbytečně rozptylována pohybujícími se stíny nebo jinými rušivými zdroji. Pokud by to mělo činit překážku v pohybu zvířat, je lepší boky tohoto prostoru zastínit a vytvořit tak optickou bariéru.

V ideálním případě by měl návrh stlačovacího prostoru umožnit jeho naplnění bez potřeby vstupu chovatele mezi zvířata.  Vždy by se měl pohybovat za nimi oddělen alespoň tlačnými vraty. Jako optimální řešení se jeví tlačná brána na pivotu, která umožňuje otáčení alespoň o 270°, lépe 360°. Nemělo by se zapomenout na obslužné branky pro vstup osob.

Image

bezpečnost práce je nezbytným požadavkem

Výška ohrady by měla být nejméně 150cm, raději 180cm. Pokud ke konstrukci použijete dřevěné kůly, měly by mít průměr alespoň 20cm, kovové sloupky potom průměr min. 7,5cm

5/ manipulační ulička

Manipulační ulička by měla být co nejdelší. Minimum je délka dvou zvířat (kalkulováno 2,2m/ks). Vnitřní šířka by neměla být větší než 70 - 75cm, jinak se menší zvířata budou snažit otáčet.

Výška ohrazení manipulační uličky by měla být nejméně 150cm, raději 180cm.

Na příčné uzavření uličky jsou nevhodnější zasouvací vrata.

Povrch manipulační uličky (a nejen uličky) je ideální zpevnit, např. betonem nebo zátěžovými deskami položenými na zpevněný povrch. Je to vhodné nejen jako pevný podklad pro umístění váhy, ale především se zlepší podmínky pro pohyb zvířat a omezí roznášení bláta.

I pro uličku platí pravidlo, že zakřivená ulička lépe vede zvířata než přímá varianta. To platí především u delších manipulačních uliček pro více zvířat.

6/ manipulační klec/fixace zvířat

Myslím, že to je samostatná kapitola, protože variant pro řešení různých požadavků chovatelů je mnoho. Neexistuje asi ideální produkt pro všechny zájemce.

Každopádně by ulička měla být vybavena zařízením, které umožní bezpečné zafixování zvířete a dobrý přístup k němu.

 

7/ místo pro třídění

V návaznosti na manipulační klec by se mělo vytvořit místo, třídící box, kde lze snadno zvířata třídit podle požadavku chovatele. Třídění na 2 nebo 3 směry je velmi užitečné. Kromě vlastního třídícího zařízení je třeba připravit i vnitřní ohrady tak, aby se již vytříděná zvířata nemohla znovu promíchat s ostatními. Navíc by měla existovat možnost zvířata z těchto ohrad vrátit znovu na začátek manipulační ohrady a zopakovat celou proceduru pohybu znovu do manipulační uličky.

8/ nakládací rampa

Logickou součástí manipulační klece by mělo být místo, odkud lze snadno, rychle a bezpečně zvířata nakládat na dopravní prostředek. Může navazovat na manipulační klec nebo třídící box čí případně odbočit z manipulační uličky.

 Tvar, případně výška rampy, bude vždy záležet na konkrétním umístění a přístupových možnostech pro dopravní prostředek.

Trocha luxusu v manipulační ohradě:

  • zastřešení nad manipulační klecí zpříjemní práci při špatném počasí
  • „kočičí lávka" je zvýšená, dostatečně široká lávka, která umožňuje snadný pohyb chovatele podél manipulační uličky, případně i stlačovacího prostoru. Zvýšená pozice nad hřbetem zvířete usnadňuje pohánění zvířat v uličce a provedení některých veterinárních úkonů.
  • jedna až dvě menší doplňující ohrady navazující na manipulační ohradu. Budete překvapeni, jak často takovou ohradu použijete pro dočasné umístění zvířat.

Manipulační ohrady ve světě

Zajímavé je také porovnání preferovaných konstrukčních materiálů v různých částech světa, které jistě odráží historické zkušenosti i aktuální snahu o optimalizaci nákladů.

Klasiku tvoří tradiční dřevěné manipulační ohrady, kde jsou dřevěné brány nahrazeny kovovými. Na robustní dřevěné kůly se upevní dřevěné fošny obvykle tloušťky 4-5cm a šířky 15cm. Výhodou je menší průhlednost a tím méně podnětů pro rozptylování zvířat = jejich lepší pohyb v manipulační uličce.

Na Novém Zélandu a v Austrálii jsou nyní velmi oblíbené manipulační ohrady se zakřivenými tvary tvořené trubkovými panely upevněnými na zabetonované kovové sloupky. Panely i sloupky jsou žárově zinkované pro delší životnost.

V USA naproti tomu dávají přednost obloukovým ohradám, kde boky jsou tvořeny plnými kovovými panely, které tvoří výbornou optickou bariéru a spolu s oblým tvarem křivek jsou ideální pro hladký pohyb zvířat.

Pro snížení nákladů lze větší plochy shromažďovací části ohradit pevným oplocením z vysokopevnostního pletiva. Toto oplocení je dostatečně odolné pro tento účel. Samozřejmě pro vybudování stlačovací sekce a manipulační uličky, kde je tlak zvířat enormní, je třeba použít ještě pevnější a odolnější materiály.

Závěr je jednoznačný - každá ohrada je specifická a vždy bude záležet na potřebách chovatele a technických možnostech použitého materiálu. Každý, kdo uvažuje o stavbě stabilní manipulační ohrady, by jich měl co nejvíce vidět, jak v tuzemsku, tak třeba i prostřednictvím internetu v různých částech světa. Měl by se ptát ostatních chovatelů i dodavatelů ohrad a dopředu si ujasnit svůj záměr.

Stabilní manipulační ohrada z trubkových profilů ( ATLEX, Austrálie)
Stabilní manipulační ohrada z trubkových profilů ( ATLEX, Austrálie)
Klasická manipulační ohrada z dřevěných kůlů a fošen (Greenwood, Nový Zéland)
Klasická manipulační ohrada z dřevěných kůlů a fošen (Greenwood, Nový Zéland)
Realizace obloukové manipulační ohrady s pevnými stěnami ( Grandin, USA)
Realizace obloukové manipulační ohrady s pevnými stěnami ( Grandin, USA)
Ohrada se shromažďovacím prostorem z vysokopevnostního pletiva ( AGROTRANS, západní Čechy)
Ohrada se shromažďovacím prostorem z vysokopevnostního pletiva ( AGROTRANS, západní Čechy)

Kontaktní údaje

Na prodejně v Horní Sytové lze platit platebními kartami.

Platby kartou
PODĚLÍ - PÁTEK
07:30 - 16:00
SOBOTA - NEDĚLE
zavřeno

739 660 878
481 541 633
481 541 634

Adresa

AGROTRANS spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších
Horní Sytová 101
512 41 Víchová nad Jizerou

IČ: 49814974
DIČ: CZ49814974 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5143

© 2021 Agrotrans spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Petr Holman
Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení